teamtonweb

บริการออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์

เราให้บริการออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ในราคาย่อมเยาว์ ให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นบนโลกออนไลน์อย่างเป็นทางการและมืออาชีพ ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ผ่านการออกแบบการจัดวางที่คำนึงถึงตัวตนของธุรกิจ เเละการออกแบบระบบการใช้งานที่ง่ายต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกระดับ

Teamtonweb รับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นรูปแบบไหน หากต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนอตัวตนผ่านบนออนไลน์ Teamtonweb เราออกแบบเเละจัดทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ให้ตอบโจทย์ตัวตนธุรกิจของคุณได้ ทั้งเว็บไซต์แนะนำธุรกิจรูปแบบ PR เเละ เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ E-Commerce

รับทำเว็บไซต์บริษัท ธุรกิจ (PR)

เว็บไซต์บริษัท ธุรกิจ สำหรับการ PR นำเสนอข้อมูลธุรกิจหรือบริการ โดยรูปแบบเว็บไซต์จะเน้นงานออกแบบเพื่อการนำเสนอข้อมูลขององค์กร/ธุรกิจ เเละบริการ สร้างการสื่อสารอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือผู้ที่มีความสนใจธุรกิจ สามารถรับรู้การมีตัวตนอยู่จริง ส่งเสริมภาพลักษณ์เเละความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ

* หมายเหตุ
ไม่มีระบบตะกร้าสินค้า

รับทําเว็บขายของออนไลน์ E Commerce

เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (E Commerce) หรือ “เว็บไซต์ขายของออนไลน์” เว็บไซต์ที่เน้นนำเสนอรายการสินค้า เเละระบบการซื้อ-ขายผ่าน “ระบบตะกร้าสินค้า” สำหรับเพิ่งช่องทางการขายผ่านบนโลกออนไลน์ ปิดการขายง่าย ด้วยฟังก์ชั่นและระบบงานขายที่เป็นมาตรฐาน พร้อมเชื่อมต่อเครื่องมือการตลาดออนไลน์ได้อย่างหยืดหยุ่น

ข้อดีหากธุรกิจมี "เว็บไซต์"

เหตุผลที่อาจทำให้คุณเข้าใจว่าเพราะทำไม เว็บไซต์ ถึงต้องไม่ใช่แค่ “เว็บไซต์”

1
สร้างช่องทางการนำเสนอตัวบนโลกออนไลน์

ช่วยสร้างการมีตัวตนบนโลกออนไลน์ พร้อมนำเสนอธุรกิจ สินค้าเเละบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2
เพิ่มประสิทธิภาพด้านทำการตลาด

ช่วยให้การทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเว็บไซต์สามารถเก็บข้อมูลสำคัญเช่น การเข้าชมหน้าเพจไหน สินค้าหรือบริการใด เป็นต้น เพื่อประกอบใช้ในการพัฒนาธุรกิจเเละบริการ

3
รองรับความสนใจธุรกิจ สินค้า/บริการ

เว็บไซต์รองรับข้อมูลความสนใจของลูกค้าผ่านฟอร์มลงทะเบียน อาทิ โครงการ/แบบบ้านที่สนใจ บริการ และโปรโมชั่น เป็นต้น รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ “ตะกร้าสินค้า” ปิดการขายได้อัตโนมัติ

4
สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ

เพราะเว็บไซต์ไม่ใช่เพียงแค่นำเสนอข้อมูล รูปภาพ หรือระบบเท่านั้น แต่เว็บไซต์นั้นยังช่วยยืนยันการมีตัวตนอยู่จริง ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร/บริษัทได้อย่างมืออาชีพ

ทำไมต้องเลือก "ทำเว็บไซต์" กับ Teamtonweb

เพราะทุกขั้นตอน เราใส่ใจต่อรายละเอียดงาน เพื่อส่งมอบเว็บไซต์

เข้าใจบรีฟงาน

เรารับฟังเเละศึกษาขอบเขตของบรีฟงานเป็นสำคัญ เพื่อพิจารณาและประเมินงานว่าสามารถทำได้/ไม่ได้เพื่อ "ยืนยัน" กับลูกค้าอย่างตรงไป ตรงมา

ออกแบบเฉพาะ

เราทำการออกแบบงานตัวอย่างเว็บไซต์ด้วยหลักแนวคิดจาก บรีฟลูกค้า ข้อมูลจริงของธุรกิจลูกค้า เเละรูปแบบประเภทธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้งานออกมาในรูปแบบมาตรฐาน แต่สร้างความเเตกต่างในกลุ่มธุรกิจเดียวกันด้วยจุดเด่นของแบรนด์ ตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมายหลักธุรกิจลูกค้า เเละใช้งานได้จริง

เว็บไซต์มาตรฐาน

เราจัดทำเว็บไซต์ด้วยความใส่ใจ ผ่านการคัดเลือกเครื่องมือประกอบและองค์ประกอบอื่นๆ ในการใช้จัดทำอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เว็บไซต์มีความแข็งเเรง ใช้งานได้จริง มีประโยชน์ สนับสนุนในด้านการนำเสนอธุรกิจของคุณได้อย่างมืออาชีพ

ใส่ใจ ตรงเวลา

คุณจะไม่เจอปัญหางานส่งช้า รอข้ามสัปดาห์ หรือนานเป็นเดือน เราให้ความสำคัญต่อเรื่องของกำหนดเวลามอบหมายงาน พร้อมบริการให้ความเชื่อเหลือด้านเว็บไซต์ตลอดอายุบริการ

Scroll to Top