เพื่อให้เป็นข้อตกลงและเข้าใจกันทั้ง 2 ฝ่าย ในส่วนนี้ทาง Teamtonweb จะขอแทนตัวเองว่า “ผู้ให้บริการ” และแทนตัวท่าน “ผู้ใช้บริการ” โดย ผู้ใช้บริการ ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ ผู้ให้บริการ ดังนี้ Teamtonweb บริการรับทำเว็บไซต์ราคาถูกด้วย WordPress ตั้งอยู่ที่ 33/5 หมู่ 3 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120 โทร. 091-8539250 อีเมล์ teamtonweb@gmail.com, นโยบายและข้อตกลงในการให้บริการของผู้ให้บริการ มีดังต่อไปนี้

การเริ่มดำเนินงานจะเริ่มเมื่อผู้ใช้งานทำการยอมรับเงื่อนไขและชำระเงินในจำนวนเต็ม (100%) ของค่าจัดทำ เท่านั้น
เหตุผลที่ต้องชำระเต็ม

  • ทางผู้ให้บริการมีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดภาพใช้ประกอบแบบเว็บไซต์
  • ป้องกันการนำแบบเว็บไซต์ไปใช้และยกเลิกการจ้างงาน
    * กรณี ช่วงเวลาจัดทำเว็บไซต์ผู้ให้บริการมีค่าใช้จ่ายในส่วนของพื้นที่ใช้งาน (Hosting) และชื่อเว็บไซต์ (Domain name)

1. ด้านการให้บริการ

1.1. ผู้ให้บริการเริ่มทำการออกแบบตัวอย่างเว็บไซต์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลธุรกิจที่ผู้ใช้บริการทำการจัดส่งให้
1.2. แบบตัวอย่างเว็บไซต์ที่ทางผู้ให้บริการทำการออกแบบ ผู้ใช้บริการสามารถขอปรับแก้ได้ 2 ครั้งก่อนเริ่มจัดทำเว็บไซต์
1.3. กรณี ทำการเปลี่ยนแบบหรือแก้แบบทั้งหมด ส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (500 บาท)
1.4. เมื่อผู้ใช้บริการตกลงแบบตัวอย่างเว็บไซต์แล้ว ระยะเวลาผู้ให้บริการทำการจัดทำเว็บไซต์มีระยะเวลาจัดทำ 3 วันตามนโยบาย โดยทางผู้ให้บริการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากผู้ใช้บริการ
1.5. กรณี การจัดทำล่าช้า เสร็จช้ากว่านโยบายที่กำหนดตกลงไว้ อันเนื่องจากข้อมูลไม่ครบทั้งข้อความและรูปภาพ ส่วนนี้ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
1.6. บริการเว็บกึ่งสำเร็จรูป (Content Management System) เป็นบริการที่ผู้ให้บริการได้ทำการออกแบบพัฒนา template และโปรแกรมให้ผู้ใช้บริการใช้งานร่วมกัน ผู้ใช้บริการสามารถจัดการข้อความตัวอักษร เเละรูปภาพ ผ่านระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์
1.7. ผู้ให้บริการจะทำการลงข้อมูลเบื้องต้นบนเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลแต่ละหน้าเพจ, ลงบทความ/ข่าวสารไม่เกิน 6 รายการ, รายการสินค้าไม่เกิน 6 รายการ กรณีต้องการให้ลงเพิ่มหรือมากกว่าที่แจ้งไว้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
1.8. ทางผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในส่วนของการสร้างงานกราฟิกโฆษณาให้กับทางผู้ใช้บริการ อาชิเช่น ภาพแบนเนอร์, ภาพสินค้า, โลโก้, ภาพพื้นหลัง เป็นต้น แต่จะทำการออกแบบพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดทำเว็บไซต์ตามความสมควร
1.9. หากต้องการเพิ่มระบบนอกเหนือจากระบบที่ระบุบนแพ็คเกจเว็บไซต์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
1.10. ทางผู้ให้บริการขอปฏิเสธการจัดทำเว็บไซต์ที่ขัดต่อกฏหมายในประเทศไทยหรือผิดกฏหมาย อาทิ เว็บไซต์การพนันออนไลน์, เว็บไซต์ขายอาวุธและสิ่งเสพติด รวมถึงการสร้างเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความแตกแยก เป็นต้น

2. ด้านการใช้งาน

2.1. ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ เช่น เปลี่ยนข้อความ, รูปภาพ, เพิ่มโพสต์ข่าวสาร&บทความ, หน้าเพจ ฯลฯ ด้วยคู่มือแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ที่ทางผู้ให้บริการจัดส่งให้
2.2. ไม่แนะนำ การกระทำหรือการใช้งานที่อาจก่อให้เกกิดความผิดพลาดและความเสียหายต่อเว็บไซต์ อาทิ การติดตั้งโปรแกรมหรือปลั๊กอินที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์, การเพิ่มโค็ดภาษาเว็บไซต์ เช่น javasvript, jquery ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ และนอกเหนือจากคู่มือแนะนำการใช้งาน
2.3. กรณีที่ผู้ใช้บริการทำการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ทางผู้ให้บริการสามารถนำเว็บไซต์กลับมาแสดงผลได้ดังเดิมโดยไฟล์สำรอง (Back up) เท่านั้น ซึ่งเป็นชุดข้อมูลเดิม ไม่ใช่ไฟล์อัปเดตปัจจุบัน
2.4. กรณีต้องการเพิ่มเติมปลั๊กอิน (Plug in) / ชุดข้อมูลโค็ด (Code) สามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งขอให้ทางผู้ให้บริการดำเนินการส่วนนี้ได้
2.5. กรณีมีผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 เช่น บริษัทสื่อการตลาดออนไลน์ ที่ช่วยเข้ามาดูแลจัดการส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเท่านั้น
2.6. ไม่แนะนำให้ทำการติดชุดข้อมูลโค็ด (Code) เข้าชมเว็บไซต์ เพราะอาจจะมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถืออันก่อให้เกิดไวรัสหรือการโจมตีเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางผู้ให้บริการได้ทำการติดตั้งเครื่องเข้าชมจากผู้ให้บริการ Google ให้เรียบร้อยแล้ว

3. ความปลอดภัย

3.1. ทางผู้ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยแพลตฟอร์ม WordPress (WordPress คืออะไร?) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งการจัดทำเว็บไซต์ประกอบด้วย แพลตฟอร์มหรือโปรแกรม WordPress, ส่วนขยาย (Plug in), รูปแบบเว็บไซต์ (Theme) ตลอดถึงการอ้างอิงการใช้งานทรัพยากรภายในในรูปแบบลิงก์ (Url) เป็นต้น ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ผ่านการเลือกและศึกษาอย่างรอบคอบแล้วมีความปลอดภัยต่อระบบเว็บไซต์

4. ผู้ใช้บริการ

4.1. ผู้ใช้บริการเป็นผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
4.2. ผู้ใช้บริการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคม เช่น การสร้างข้อมูลบิดเบือน, สร้างเนื้อหาให้เกิดความแตกแยก, การกระทำใดๆ ที่ผิดต่อกฏหมายในประเทศไทย
4.3. ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ถูกต้องและเป็นความจริง

5. ด้านชื่อเว็บไซต์ (Domain name) และพื้นที่ใช้งาน (Hosting)

5.1. ชื่อเว็บไซต์ (Domain name) ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอเงินคืนได้ หากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ ต้องจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่เท่านั้น
5.2. การจดชื่อเว็บไซต์ (Domain name) จำเป็นต้องใช้ข้อมูลผู้ใช้บริการประกอบ เพื่อยืนยันและแสดงข้อมูลเจ้าของชื่อเว็บไซต์
5.3. ชื่อเว็บไซต์ (Domain name) และพื้นที่ใช้งาน (Hosting) บริการฟรีในปีแรกเท่านั้น ในปีต่อไปมีค่าใช้จ่ายรายปีส่วนนี้ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งยอดชำระค่าบริการก่อนอายุภายใน 30 วัน
5.4. กรณี เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจำเป็นต้องมีขนาดพื้นที่เยอะ ทั้งด้วยข้อมูล หรือจำนวนการเข้าชม ส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพื้นที่ใช้งาน
5.5. ผู้ใช้บริการยินดีและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการด้านโดเมนเนมของผู้ให้บริการต่างประเทศต่อไปนี้ eNom Registration Agreement และ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

6. การยกเลิกและการต่อสัญญา

6.1. การต่ออายุชื่อเว็บไซต์ (Domain name) และพื้นที่ใช้งาน (Hosting) เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลล์หรือแล้วแต่ตามตกลงล่วงหน้าภายใน 30 วัน
6.2. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบริการมาได้ที่ yuttakarn.ton@gmail.com ซึ่งชื่อเว็บไซต์ (Domain name) และพื้นที่ใช้งาน (Hosting) นั้น ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ และสามารถนำไปใช้งานสำหรับจัดทำเว็บไซต์ของตนเองได้ตามปกติต่อไป (ในกรณีที่ชำระเงินครบเรียบร้อยแล้ว)

ขอบคุณที่ใช้บริการครับ

Scroll to Top